Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. általános szerződési feltételeinek megfelelő módon vagy helyen gyűjteni.
  Ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendelkezésre áll.

  Szüneteltethető a közszolgáltatás azokra a hónapokra, amelyek során az ingatlanon hulladék nem keletkeziklegalább 60 napig az ingatlan üresen áll.

  A szüneteltetés idejére díjfizetési mentesség adható a lakó írásbeli kérelme alapján, melyet a szüneteltetni kívánt negyedév első napjáig a VGÜ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodájára (személyesen, faxon vagy e-mailben) eljuttatni szükséges. A szüneteltetés abban az esetben adható meg, ha az ingatlan tulajdonosának hulladékkezelési díjtartozása nincs!

  Társasházak esetében, ha a társasháznak nincs tartozása!

  Az ingatlan adás-vételi szerződését el kell juttatni (személyesen, faxon vagy e-mailben) a VGÜ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodájára, vagy a vevő és eladó együttes személyes nyilatkozata szükséges ügyfélszolgálatunkon. Ennek alapján megtörténik a névátírás, az esetleges díjhátralék rendezése mellett.

  A társasházak képviseletében a közös képviselő jogosult az adott lakóközösség nevében a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatosan eljárni.

  A közös képviselő bejelentése alapján jogosult a társasházi ingatlanban lakó (legalább 60 napig üresen álló ingatlan esetében) a hulladékszállítás szüneteltetésére. Ez csak abban az esetben lehetséges, ha a társasháznak nincs díjtartozása!

  A gyűjtő edényekben és az emblémás hulladékgyűjtő zsákban a vegyes háztartási és a háztartásihoz hasonló szilárd hulladék helyezhető el, így például a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, továbbá kisebb mennyiségű falomb, nyesedék.

  A 120 literes gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék maximális súlya 36 kg!

  Nem háztartási szilárd hulladék (ezért TILOS a gyűjtőedényben és az emblémás zsákban elhelyezni) az

  • emberi ürüléket,
  • épület rongálódásából, bontásából, vagy javításából származó építési törmeléket, 5 kg-ot meghaladó járműalkatrészt,
  • tűz és robbanásveszélyes, mérgező, sugárzó és fertőző anyagot,
  • állati hulladékot,
  • veszélyes hulladékot.

  Az emblémás zsákban a keletkező többlethulladékot lehet elhelyezni. Ez vegyes települési hulladék lehet. Az emblémás zsák használata nem mentesíti a hulladékszállításra kötelezettet a szabvány gyűjtőedény használata alól.

  A VGÜ Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kertész út 2. telephelyén az ügyfélszolgálati irodán
  • hétfő: 8:00 – 12:00
  • kedd: 8:00 – 12:00
  • szerda: 7:00 – 19:00
  • csütörtök: 8:00 – 12:00
  • péntek: 8:00 – 12:00

  A vállalkozások is kötelesek hulladékkezelési szerződést kötni valamennyi telephelyükre.

  A vállalkozás nevében az aláírási jogosultsággal rendelkező személy egy bélyegzővel együtt a központi telephelyünkön kötheti meg a vállalkozás kommunális hulladékkezelési szerződését 120, 240, 1100 literes vagy nagyobb űrtartalmú edényzetre.

  Igény esetén üzletkötőnk előzetes telefonos egyeztetés (06-32-440-366) után személyesen is felkeresi a vállalkozás aláírási jogosultsággal rendelkező képviselőjét.

  A vállalkozások is kötelesek hulladékkezelési szerződést kötni valamennyi telephelyükre.

  A vállalkozás nevében az aláírási jogosultsággal rendelkező személy egy bélyegzővel együtt a központi telephelyünkön kötheti meg a vállalkozás kommunális hulladékkezelési szerződését 120, 240, 1100 literes vagy nagyobb űrtartalmú edényzetre.

  Igény esetén üzletkötőnk előzetes telefonos egyeztetés (06-32-440-366) után személyesen is felkeresi a vállalkozás aláírási jogosultsággal rendelkező képviselőjét.

   

  Kapcsolat

  VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

  3100 Salgótarján, Kertész u. 2.

  +36 32 440 366

  vgu@vgu.hu

  Társoldalak

  © 2024 VGÜ Nonprofit Kft. - www.vgu.hu