Tisztelt Látogató!

   

  Üdvözöljük honlapunkon, melyen keresztül segítséget kívánunk nyújtani, hogy sokrétű és szerteágazó szolgáltatásainkat minél egyszerűbben tudják igénybe venni.

  Cégünk fő tevékenysége a hulladékgazdálkodás, mely keretében biztosított az ingatlanhasználóknál keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtése, szállítása, kezelése és ártalmatlanítása. Jelenleg Társaságunk települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási körzete Kelet-Nógrád 58 településére terjed ki.

  A közszolgáltatás keretein belül házhoz menő elkülönített zöld hulladék gyűjtést és házhoz menő csomagolási hulladék gyűjtést (papír, műanyag, üveg, fém) is végzünk.

  A begyűjtött hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására hulladékkezelő központot üzemeltetünk Salgótarján kotyházapusztai városrészében.

  A lakosságnál keletkezett egyéb – a vegyes települési hulladékok körébe nem tartozó – hulladékok (lomhulladék, gumiabroncs, elkülönített csomagolási hulladék, zöld hulladék, használt étolaj, festék maradék, gyógyszer maradék, stb.) átvételére hulladékudvarokat működtetünk.

  Tevékenységeink másik nagy területe a városüzemeltetés, melynek keretében látjuk el a Salgótarján közigazgatási területén a köztisztasági feladatokat, beleértve a téli síkosságmentesítést is, valamint üzemeltetjük a fizető parkolás rendszerét.

  Egyéb vállalkozási tevékenységeink keretében

  • állati hulladékkezelő és átrakó állomást üzemeltetünk,
  • vállaljuk házi kedvencek kegyeleti hamvasztását,
  • veszélyes hulladék szállítást,
  • iratmegsemmisítést,
  • eseti konténeres sitt és egyéb hulladékszállítást,
  • speciális gépi bérmunkákat végzünk.

   Szolgáltatásaink részletes tartalmáról és az igénybevétel feltételeiről honlapunk tematikus oldalain tájékozódhat.

   Az Aktuális menüpontban adunk tájékoztatást az ünnepek és munkanap áthelyezések miatti szolgáltatási rend változásokról.

  Itt nyújtunk információkat az elkülönítetten gyűjtött hulladékok (csomagolási és zöld) begyűjtési napjairól is.

   Szolgáltatásinkkal kapcsolatos megtisztelő véleményét, javaslatait, észrevételeit a Kapcsolatok menüponton keresztül elektronikus formában is eljuttathatja kollégáinkhoz.

   Köszönünk minden jószándékú, előremutató észrevételt, mert hisszük, hogy csak együtt lehetünk sikeresek.

   


   

  Bemutatkozás

   

  A VGÜ Nonprofit Kft. jogelődjeinek története 1950-ig vezethető vissza, ekkor alapította meg az akkori városvezetés a Salgótarjáni Köztisztasági Vállalatot, mely kezdetben a hulladékbegyűjtési tevékenységet végezte.

  Az egészséges környezet és esztétikus városkép kialakításában egyre jelentősebb igény mutatkozott az állandó parképítési parkfenntartási feladatok ellátására is a köztisztasági tevékenységek mellett.

  Ennek érdekében a vállalat átszervezésével 1968-ban két költségvetési üzem alakult: a Salgótarján Mélyépítő és a Salgótarjáni Városgazdálkodási Üzem. Utóbbi tevékenysége 1970-ben a temetők kezelésével is kibővült.

  A későbbiekben a két üzem tevékenysége egyre inkább összekapcsolódott, ezért 1980-ban fuzionáltak, majd 1983-tól a szemétszállítást kiterjesztették a városkörényéki településekre is. A géppark folyamatos fejlesztésével a szemétszállítás a város mind nagyobb részére terjed ki. A költségvetési üzemek megszűnését követően, 1991. január 01.-jén jogutódlással megalakult a Salgótarjáni Városgazdálkodási Vállalat. Feladatai 1992. elején – a Salgótarjáni Ingatlankezelő Vállalat megszűnésével – kibővültek a házkezelési tevékenységgel. Még ez év árpilis 1.-jén viszont a hulladékszállítás kiszervezésre került a RITAS Kft-be.

  1993 január 1.-jén a városi önkormányzat tulajdonlásában megalakult a VGÜ kft. Fejlődésnek indult a városüzemeltetési munka, lendületbe jött a környezetvédelmi tevékenység.
  1996. március 1.-jén a Salgó-Vagyon Kft.-hez került a házkezelés, a RITAS Kft. megszűnésével pedig visszakerült a hulladékkezelés.
  1994 január 1.-jével a szakipari és gyorsjavító szolgálat átkerült a Salgó-Vagyon Kft.-hez. 2012. április 01.-jén a városüzemeltetési feladatkörök nagy részét átvette a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásainak megfelelően 2013. évtől a cég Nonprofit Kft.-ként működik tovább.

  A társaság 2002-től szakmai elkötelezettségének tanulságaként rendelkezik az ISO 9001, ISO 14001 Integrált Környezetközpontú Minőségirányítási rendszer tanúsítással. Átlagos foglalkoztatott létszámunk 130-140 fő között mozog az aktuális feladatoknak megfelelően. Döntő többségük szakképzett, a jogszabályokban előírt képzettségekkel rendelkezik

  Kapcsolat

  VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

  3100 Salgótarján, Kertész u. 2.

  +36 32 440 366

  vgu@vgu.hu

  Társoldalak

  © 2024 VGÜ Nonprofit Kft. - www.vgu.hu